EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

SEQUENCE 2

Po kurio laiko į seserų kiemą atidundėjo karieta su žalčiais. Žalčiai liepė tesėti žodį. Namiškiai labai išsigando. Tėvai aprengė žąsį nuotakos drabužiais ir atidavė vietoj tikrosios dukros.

ENGLISHPREVIOUSHOMENEXT LITHUANIAN