EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

SEQUENCE 1

Kartą trys seserys maudėsi jūroj kol saulė nusileido. Jauniausioji velkasi drabužius, žiūri – žaltys susirangęs. Žaltys ėmė prašyt Eglės rankos. Ji galvojo, jog tai pokštas, tad sutiko.

ENGLISHHOMENEXT LITHUANIAN